Telemic Oy

Companies

Telemic Oy tuottaa GSM-pohjaisia ohjaus- ja hälytyslaitteita. Laitteita käytetään asuntojen-, vapaa-ajanasuntojen, veneiden ja matkailuautojen järjestelmien ohjaukseen ja suojaukseen. Lisäksi sovellusalueina ovat mm. liikenteen ja teollisuuden vastaavat järjestelmät.

Telemicin vahvinta osaamista ovat langaton kauko-ohjaus ja tiedonsiirto sekä televerkon lisäarvopalveluja tuottavien järjestelmien suunnittelu ja toteutus. To­teutamme myös asiakas­kohtaisia projekteja, joiden lähtökohtana on asiakkaan tiedonsiirron ongelmien ratkaisu, esimerkkeinä tiedote- ja tavoittamisjärjestelmät.

Vahvuuksiamme nopeasti kehittyvällä tietoliiken­nealalla ovat hyvät asiakas­suhteet, yhteistyö GSM-modeemivalmistajien kanssa, joustavuus sekä vuosien kokemus.