HouseControl E ei lähetä hälytystä lämpötila-anturilta T3 (vesi)


Tämä artikkeli koskee HouseControl-laitteen tyyppejä ja ohjelmaversioita:

  • HouseControl E
  • Kaikki versiot

Ongelman kuvaus

HouseControl E ei lähetä hälytystä lämpötila-anturilta T3 (vesi).

Syy

T3-anturi ei ole oletuksena käytössä kuten T1 ja T2 -anturit. T1 ja T2 -antureiden kohdalla riittää, että anturin kytkee laitteeseen. Lisävarusteena saatava T3-anturi vaatii siis käyttöönotto-ohjelmoinnin.

Ratkaisu

Lähetä laitteelle komento #I18 10

Tämä ohjelmoi T3-anturin toimimaan kaikissa valvontatiloissa.