TeleCont-valvomo

TeleCont-valvomo on tarkoitettu GSM-toimisten kauko-ohjaus- ja valvontalaitteiden hallintaan ja ylläpitoon sekä hälytysten välittämiseen loppukäyttäjille.

Käyttäjä voi ohjata, valvoa ja ylläpitää kenttälaitteitaan pelkästään Internet-selaimen avulla. Kenttälaitteiden ei tarvitse välttämättä olla Telemicin omia TeleControl-tuotteita, vaan myös muiden valmistajien vastaavat laitteet toimivat saumattomasti TeleCont-valvomon kanssa.

TeleCont-valvomo tallentaa kaiken toimintahistorian laitteiden ohjauksista, mittauksista, hälytyksistä ja asetusmuutoksista lokeille myöhempää tarkastelua ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämistä varten.

TeleCont-valvomon voi vuokrata Telemicin ylläpitämistä palvelimista, jolloin ohjelmiston käyttöönottokustannukset jäävät alhaisiksi ja valvomon käytön voi aloittaa vaikka heti. Käyttöön tarvitset vain Internet-yhteyden ja selaimen.

Hyödyt

 • Helppokäyttöinen
  Käyttöliittymä on yksinkertainen ja sen perustoiminnot ovat helposti opittavia. Laitteiden hierarkkinen rakenne helpottaa oikeiden kohteiden löytämistä näytöltä. 
 • Pienet investoinnit
  TeleCont-valvomon käyttöönotto on tapahtuu vuokraamalla palvelu suoraan Telemiciltä. Asiakkaan ei tarvitse palvelinta eikä asentaa ohjelmistoja lainkaan itse. TeleCont-valvomoa käytetään Internet-selaimella.
 • Automaattinen dokumentointi
  Käyttäjien valvomolla tekemät ohjaukset ja kenttälaitteiden asetusmuutokset tallentuvat pysyvään tietovarastoon, jolloin asetukset ovat aina dokumentoituina ja ajan tasalla.
 • Reaaliaikainen seuranta
  Päivystäjä voi seurata laitteiden ja niihin kuuluvien hälytyssilmukoiden tilaa, sekä seurata hälytysten jatkosiirron edistymistä päätteeltään.

Ominaisuudet

 • Hälytykset
  TeleCont-valvomo voi synnyttää hälytyksen, jos kohteen mittaluvun raja-arvot ylitetään (esimerkiksi lämpötila) tai jos ohjauksen kuittausviesti jää uupumaan. Hälytys voidaan välittää loppukäyttäjille teksti- ja ääniviesteinä kalenteriohjatusti.
 • Kenttälaitteen huolto
  Ohjelmassa on päätelaitteen asetusten muuttamista varten oma kokonaisuutensa. Päätelaitteen asetusten muuttaminen suoraan ilman valvomon automaattista kirjanpitoa ei ole suositeltavaa, koska tällöin päätelaitteen olemassa olevat asetukset eivät käy suoraan ilmi valvomon näytöltä.
 • Piste-käsite
  Piste on pienin ja samalla tärkein toiminnan kohde valvomossa. Käyttäjä kohdistaa komennon aina jollekin pisteelle, samoin kuin vastaanotetut sanomat ohjataan aina sille pisteelle. Yksinkertaisimmillaan piste vastaa siis kenttälaitteen sisäänmenoa tai ulostuloa. Pisteitä voidaan ryhmitellä ja tarkastella hierarkisesti.
 • Sanomamallit
  Sanomamalleja käytetään vastaanotettujen sanomien tunnistamiseen ja tulkitsemiseen sekä sanomien automaattiseen luomiseen niitä lähetettäessä. Näiden mallien avulla kentältä saatavat sanomat osataan ohjata oikeille pisteille valvomossa. Käyttäjien ei tarvitse luoda sanomamalleja itse TeleControl-tuotteita käytettäessä.
 • Laitteiden lisääminen
  Uusien laitteiden lisääminen valvomoon onnistuu helposti ns. mallien avulla. Käyttäjän ei tarvitse tehdä muuta kuin valita haluttu laitetyyppi ja luoda siitä uusi laite. Tällöin valvomo lisää asiakkaalle uuden laitteen asetuksineen, jonka jälkeen laitetta voi käyttää valvomosta.